telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Technik Informatyk

TECHNIKUM:

zawód: technik informatyk (branża: teleinformatyczna – INF)

 • • 5 – letnie na podbudowie szkoły podstawowej – kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami zawodowymi

 

 • • tytuł zawodowy TECHNIK INFORMATYK absolwent uzyskuje po zdaniu dwóch egzaminów z kwalifikacji (informacja w sekcji KWALIFIKACJE):
 • INF.02.  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 •  

 

 


 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

• K1 – INF.02.  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

(egzamin z kwalifikacji – po II semestrze klasy III)

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. przygotowania stanowiska komputerowego do pracy
 2. eksploatacji urządzeń peryferyjnych
 3. naprawy urządzeń techniki komputerowej
 4. montażu i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych
 5. eksploatacji urządzeń sieciowych
 6. administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi
 7. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 

• K2 – INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

(egzamin z kwalifikacji – po I semestrze klasy V)

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. projektowania stron internetowych
 2. projektowania i administrowania bazami danych
 3. programowania aplikacji internetowych
 4. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 


 

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika informatyka.
 2. Wyposażenie w wiedzę zawodową teoretyczną i praktyczną. 
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Praktyki zawodowe w firmach wiodący na rynku w branży informatycznej.
 5. Staże zawodowe wakacyjne w ramach projektu; Centrum Kompetencji Zawodowych.
 6. Dodatkowe kursy i szkolenia w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.
 7. Naukę w pracowniach komputerowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.
 8. Akademię CISCO.
 9. Udział w stażach / praktykach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ (Grecja).
 10. Udział w projekcie: Małopolska Chmura Edukacyjna

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 3. projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 4. tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
 5. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim zawodowym w zakresie kwalifikacji).

 

PRACA – absolwent szkoły może:

– podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w :

 •  wyspecjalizowanych firmach informatycznych
 •   (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu)
 • • instytucjach publicznych jako specjalista ds. IT,
 • • sklepach i hurtowniach sprzętu komputerowego,
 • • firmach zajmujących się projektowaniem i administracją baz danych,
 • • firmach tworzących oprogramowanie,
 • • wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery.

 

 • – prowadzić własną działalność gospodarczą;
 • – uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym  (bezpłatnym)
 •    EE.03.Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (kwalifikacja w zawodzie technik elektronik);
 • – podjąć studia na uczelniach wyższych.

 


 

PRZEDMIOTY:

JĘZYKI OBCE:

 • – język angielski (pierwszy język obcy)
 • – język niemiecki (drugi język obcy)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

– język angielski, matematyka

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • lokalne sieci komputerowe
 • witryny i aplikacje internetowe
 • bazy danych
 • programowanie strukturalne
 • język angielski zawodowy

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • montaż urządzeń techniki komputerowej
 • eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
 • montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych
 • tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • modelowanie i drukowanie 3D
 • praktyka zawodowa (w firmach informatycznych) realizowana w wymiarze 8 tygodni (280g) w trakcie nauki)