telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Technik Mechatronik

TECHNIKUM:

zawód: technik mechatronik (branża: elektroniczno – mechatroniczna – ELM)

 • • 5 – letnie na podbudowie szkoły podstawowej – kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami zawodowymi

 

 • • tytuł zawodowy TECHNIK MECHATRONIK absolwent uzyskuje po zdaniu dwóch egzaminów z kwalifikacji (informacja w sekcji KWALIFIKACJE):
 • – ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • – ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

 

PATRONAT: firma MULIPROJEKT


 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

• K1 – ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

  (egzamin z kwalifikacji – po II semestrze klasy III)

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 2. wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 3. wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.
 4. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 

• K2 – ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

  (egzamin z kwalifikacji – po I semestrze klasy V)

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 2. tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 3. programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
 4. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 


 

MECHATRONIKA:

 • • jest wszechobecna  w życiu współczesnego człowieka
 • • łączy wiele dziedzin techniki (elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę) – tego wymaga nowoczesny przemysł
 • nauka przyszłości (technik mechatronik – zawód przyszłości)
 • do przykładowych urządzeń mechatronicznych należą między innymi:
  • – urządzenia automatyki -zautomatyzowane linie produkcyjne
  • – obrabiarki sterowane numeryczne 
  • – zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego
  • – roboty przemysłowe
  • – układy sterowania pojazdami
  • – aparatura medyczna
  • – nowoczesne zabawki

 

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:

 • • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • • obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
 • • obsługa i programowanie sterowników PLC,
 • • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
 • • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem urządzeń pomiarowych,
 • • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika .mechatronika
 2. Wyposażenie w wiedzę zawodową teoretyczną i praktyczną. 
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Praktyki zawodowe w firmach wiodący na rynku w branży elektrycznej.
 5. Staże zawodowe wakacyjne w ramach projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.
 6. Dodatkowe kursy i szkolenia  zawodowe w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.
 7. uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV – wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat);
 8. Udział w projekcie: Małopolska Chmura Edukacyjna.

 

PRACA – absolwent szkoły może:

– podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w:

 • dużych zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.),
 • małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
 • zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • zakładach na stanowiskach:
  • – konstruktora, technologa, mistrza,
  • – kierownika działu obsługi i napraw,
  • – specjalisty ds. handlu sprzętem mechatronicznym,
  • –  operatora i programisty obrabiarek CNC,
  • – diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego.

– może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń,

– podjąć studia na uczelniach wyższych.

 


 

PRZEDMIOTY:

JĘZYKI OBCE:

 • – język angielski (pierwszy język obcy)
 • – język niemiecki (drugi język obcy)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

matematyka, fizyka

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • podstawy mechatroniki
 • technologie i konstrukcje mechaniczne
 • pneumatyka i hydraulika
 • urządzenia i systemy mechatroniczne
 • język angielski zawodowy

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • pracownia miernictwa
 • pracownia podstaw mechatroniki
 • pracownia technologii i konstrukcji mechatronicznych
 • pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych
 • komputerowe wspomaganie projektowania systemów mechatronicznych
 • praktyka zawodowa (w zakładach pracy) realizowana w wymiarze   8 tygodni  (280g) w trakcie nauki.