telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Technikum – przedmioty rozszerzone

TECHNIKUM

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym