telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Terminarz rekrutacji – 2020 / 2021

UWAGA:

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
  2. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach

 


 

Terminarz rekrutacji

w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie

rok szkolny: 2020 / 2021

 


  • dokumenty należy składać w dni robocze (zgodnie z poniższymi terminami wskazanymi w tabelach):

  • – od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 – 15:00

  • – sekretariat uczniowski: pokój nr. 38 (budynek główny ZSTE w Skawinie)


 

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

(zaoczne)

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

(zaoczna)