telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Terminarz rekrutacji – 2023 / 2024

UWAGA:

 1. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (w przypadku wolnych miejsc)

 


 

Terminarz rekrutacji

w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie

rok szkolny: 2023 / 2024

 


 • dokumenty należy składać w dni robocze (zgodnie z poniższymi terminami wskazanymi w tabelach):

 • – od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 – 15:00

 • – sekretariat uczniowski: pokój nr. 38 (budynek główny ZSTE w Skawinie)


 

UWAGA:

 • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowany w systemie OMIKRON z wymaganymi podpisami), w tym wymagane załączniki:
 •  
 • ⇒ należy przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (należy zeskanować i przesłać na adres: zste@home.pl )
 •  
 • ⇒ lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP);
 • https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSTEwSkawinie 
 •  
 • ⇒ lub wrzucić do skrzynki pocztowej (w zaklejonej i zaadresowanej kopercie z dopiskiem REKRUTACJA) umieszczonej na głównej bramie szkoły

 


 

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny  2023/2024 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . do pobrania

 
 
 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

(zaoczna)

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024 – …………. do pobrania

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

(zaoczne)

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 5/23Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024 – …………. do pobrania