telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

 

  • 1 września to data ważna w życiu każdej szkoły i każdego ucznia. Jest to dzień szczególny dla tych, którzy wtedy właśnie rozpoczynają naukę w nowym miejscu. Dlatego w Zespole Szkól Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie uczniów klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia powitano nie tylko serdecznie, ale także w sposób podkreślający wyjątkowość tej chwili.

  • Młodzież– w imieniu swoim i wszystkich pracowników Zespołu – przywitała Pani Dyrektor Krystyna Jędrzejczyk, która przypomniała, że szkoła wykształciła już wiele pokoleń, gdyż jej tradycje sięgają roku 1925.

 

 

  • Dzisiaj Zespól zatrudnia 80 nauczycieli oraz 17 pracowników administracji i obsługi, natomiast uczy się w nim aż 850 uczniów w 30 klasach.

 

 

  • Pani Dyrektor podkreśliła, że wszystkie profile i specjalności  kształcenia zostały wybrane pod kątem zapewnienia edukacji na jak najwyższym poziomie oraz osiągania w przyszłości przez absolwentów sukcesów na rynku pracy, ponieważ przez dobra szkołę wiedzie droga  do dobrej przyszłości.

 

 

  • Zespół cechuje nowoczesne i praktyczne podejście do nauczania, co pozwala na zdobycie istotnych umiejętności i rzetelnej wiedzy, jednak uczniowie muszą też wymagać od siebie więcej niż w szkole podstawowej.

 

 

  • Pani Dyrektor zwróciła także uwagę na fakt, że priorytety szkoły dotyczą nie tylko edukacji, ale także zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. W szkole obowiązują związane z tym procedury i zasady, których należy przestrzegać, natomiast w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów uczniowie mogą liczyć na pełne wsparcie wychowawców klas, nauczycieli, psychologów i pedagogów.

 

 

  • Na koniec Pani Dyrektor życzyła uczniom wszystkich klas Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia sukcesów oraz wyraziła nadzieję, że szkoła spełni ich oczekiwania.

 

 

  • Uroczysty charakter rozpoczęcia roku szkolnego podkreśliły hymn narodowy i wciągnięcie flagi na maszt.