telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

V Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej. Sukces naszej drużyny. Brawo MY!

V Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej –

Sukces naszej drużyny – ZSTE w Skawinie.

 

 

Brawo:

Miłosz Katański i Sebastian Kania z klasy 4BM – pierwsze miejsce

 

W dniu 24 marca 2023r. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbył się V Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej. Celem Turnieju jest propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie mechatroniki oraz automatyki. Turniej był okazją do sprawdzenia przez uczniów wiedzy i umiejętności w zawodzie Technik Mechatronik.

 

Honorowymi gośćmi Turnieju byli:

Pan Arkadiusz Wrzoszczyk – wicestarosta krakowski, Pani Janina Grela – przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej Rady Powiatu w Krakowie, Pan dr. hab. Inż. Adam Martowicz, prof. AGH  reprezentujący wydział inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, katedrę Robotyki i mechatroniki, Pan Jarosław Pawełek – firma Multiprojekt (autorzy zadania konkursowego) Pan Adam Maślanka – firma Teamtechnik.

Udział w konkursie brało 22 uczniów (11 zespołów) wraz z opiekunami z 11 szkół kształcących w zawodzie technik mechatronik:

 1. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

 2. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie

 3. Zespół Szkół nr 1 im Stanisława Staszica w Olkuszu

 4. Zespół szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie

 5. Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie

 6. Zespół Szkół im. Ks. J. Tischnera w Dobczycach

 7. Zespół Szkół nr 3 z Jasła

 8. Zespół Szkół im Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

 9. Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

 10. Zespół szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie

 11. Zespół Szkól Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie

 

Turniej corocznie odbywa się pod honorowym patronatem Pana Wojciecha Pałki – Starosty krakowskiego, który jest fundatorem nagród.

Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z wiodącymi firmami z branży, które ofiarowały wsparcie merytoryczne i nagrody. Firma Muliprojekt jest autorem zadania konkursowego – w tej edycji uczestnicy turnieju programowali windę. Nagrody za które dziękujemy (nagrody rzeczowe, szkolenia on-line, i płatne staże) ofiarowały firmy: Astor, Multiprojekt, Teamtechnik, Mitsubishi Electric Europe, Ziaja.

Pomysłodawcą i głównym realizatorem projektu jest Pan Marcin Apostoł.

Turniej rozpoczęła Pani Dyrektor Krystyna Jędrzejczyk a w Imieniu Starosty Krakowskiego Pana Wojciecha Pałki uczestników i gości powitała Pani Janina Grela. Wykład plenarny: „ Mechatronika w AGH – dydaktyka i badania naukowe” wygłosił Pan dr hab. inż. Adam Martowicz , Prof. AGH.

Wzorowe przygotowanie ,wspaniałe nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe i lokalne firmy sprawiły, że uczestnicy mimo stresu w dobrych nastrojach przystąpili do Turnieju.

Wyniki Turnieju:

 1. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ZSTE w Skawinie (Miłosz Katański i Sebastian Kania).

 2. Drugie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół nr 1 im Stanisława Staszica w Olkuszu (Paweł Tracz i Jakub Żaba).

 3. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie (Karol Szydło i Mateusz Wawro).

 

Gratulacje dla zwycięzców!

Podziękowania dla wszystkich osób, instytucji i firm dzięki którym realizacja przedsięwzięcia była możliwa.

Do zobaczenia w kolejnej edycji VI edycji.