telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Wymiana polsko – niemiecka. Monachium, maj 2019

W dniach 19 – 24 maja 2019 roku odbyła się wymiana polsko – niemiecka, w której wzięło udział 15 uczniów Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie pod opieką mgr Marii Menert – Jastrzębskiej i mgr Andrzeja Spyrki oraz 14 uczniów ze szkoły Walter – Klingenbeck – Schule Staatliche Realschule Taufkirchen, których opiekunem była p. Janina Rolka. Nad sprawną organizacją pobytu całej grupy czuwał Daniel Bodył – specjalista ds. projektów / referent z Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

 

Działo się:

  • Uczestnicy wymiany zwiedzili bardzo nowoczesny budynek szkoły i uczestniczyli w spotkaniu z dyr. Gerald Faißt, po czym mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności językowe podczas gier miejskich w centrum Monachium.
  • Kolejne trzy dni były całkowicie poświęcone pracy projektowej w mieszanych polsko-niemieckich podgrupach.
  • Projekt „STEM: Eksperymenty artystyczne – nowe obszary poznawcze” dał uczestnikom możliwość rozwijania kompetencji kluczowych w czterech kategoriach, czyli warsztatach: fotograficznym, filmowym, papier i maski oraz stolarskim.
  • Uczniowie wzięli także udział w zajęciach wyjazdowych, podczas których ogromne wrażenie wywarł na nich zwiedzany Stadion Allianz Arena oraz wizyta w salonie wystawowym „Świat BMW”.

 

Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia Organizacji Polsko – Niemiecka Wymiana. Rewizyta grupy niemieckiej odbędzie się we wrześniu bieżącego roku.