telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Wyniki egzaminów zawodowych – sesja styczeń/luty 2020! Skaładanie deklaracji – INFORMACJA.

 

 

UWAGA

Informacja dla zdających:

WYNIKI EGZAMINÓW – sesja STYCZEŃ – LUTY 2020r.

Ze względu na sytuację  – wyniki egzaminu zawodowego (po ich otrzymaniu w systemie OKE) w sesji styczeń-luty 2020r. zostaną przesłane w przyszłym tygodniu do każdej osoby wyłącznie przez dziennik elektroniczny (proszę cierpliwie czekać na informację – ponieważ liczba zdających była duża stąd wygenerownie i przesłanie indywidualnej informacji dla każdego zdającego z osobna wymaga czasu).

 


 

DEKLARACJE (dla zdających, którzy nie zdali)

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 styczeń-luty – do 31 marca 2020 r.

 

UWAGA:

Deklaracje prosimy składać w wersji elektronicznej (np. scan, plik word, pdf – można przetworzyć plik pdf na word np. www.ilovepdf.com ) na adres szkoły: zste@home.pl z tematem:

DEKLARACJA czerwiec 2020 Nazwisko i Imię

 


 

Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 do 31marca 2020 r. – w przypadku przedłużenia zamknięcia szkól poinformujemy o sposobie odebrania świadectw.

Na ten moment szkoła jest zamknięta.

Wszelkie zapytania i wątpliwości proszę kierować przez dziennik elektroniczny do kierownika szkolenia praktycznego – Pani mgr inż. Jadwigi Wilczak

 

z poważaniem

Krystyna Jędrzejczyk

Dyrektor ZSTE w Skawinie