Zastępstwa

Zastępstwa na 17 stycznia 2020r. (piątek)

Nieobecni:

mgr K. Jędrzejczyk, mgr E. Helbin-Czyżowska, mgr E. Stanek, mgr M. Menert-Jastrzębska, mgr E. Grząba,

mgr E. Gałuszka + uczniowie według listy

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (według odrębnego harmonogramu)

mgr D. Madeja, mgr inż. I. Bukita, mgr A. Pachytel, mgr L. Gawlik, mgr S. Janik, mgr W. Frejc, mgr A. Spyrka, mgr E. Kaczka, mgr M. Jasikowski, mgr M.Popek, dr inż. M. Apostoł, inż. R. Sieczka, mgr inż. E. Krawczyk

Sale W 32, W 38, W 27, W 22, W 18 łączone z zajęć

 

 

Zaloguj się