telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Zapraszamy na dzień otwarty dla rodziców- proszę zapoznać się z przydziałem sal na spotkania.

 

Zapraszam na spotkanie

z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas

zgodnie z następującym harmonogramem:

 

dzien otwarty dla rodzicow – 16.11.2021 (wtorek)… – przydział sal

 

 

16 listopada 2021r. (wtorek) – 17:30 – 19:00

dzień otwarty dla rodziców 

spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów / wychowawcami

 

Dodatkowa informacja:

  • można również kontaktować się z nauczycielami i wychowawcami klas przez dziennik elektroniczny

  • pragnę przekazać, że ze względu na niewystarczającą ilość miejsca nie ma możliwości wjazdu samochodami na teren szkoły

Krystyna Jędrzejczyk

Dyrektor ZSTE w Skawinie