telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Zapraszamy na zebranie z rodzicami – proszę zapoznać się z harmonogramem.

Zapraszam na spotkanie z wychowawcami klas

zgodnie z następującym harmonogramem:

 

spotkanie z rodzicami_sale_klasy_godziny_9-10.09.2021

 

 

9 września 2021r. (czwartek) – klasy pierwsze

godz. 17:00 (sala gimnastyczna) – klasy pierwsze TECHNIKUM – 1IP, 1LP, 1ERP, 1BMP, 1ERP:

godz. 18:00 (sala gimnastyczna) – klasy pierwsze BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  – 1W1P, 1W2P, 1ZP

• klasa 2LP – godz. 18:00 – sala nr. 30

po spotkaniu wspólnym na sali gimnastycznej – spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych (zostaną podane)

 

10 września 2021r. (piątek) – pozostałe klasy

godz. 17:00 – klasy drugie TECHNIKUM (za wyjątkiem klasy 2LP) i drugie BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

godz. 17:30 – klasy trzecie TECHNIKUM (w salach lekcyjnych) i trzecie  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA (świetlica szkolna)

godz. 18:00 – klasy czwarte TECHNIKUM (sala gimnastyczna – informacja o egzaminie maturalnym)

 

po spotkaniu wspólnym na sali gimnastycznej – spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych (zostaną podane)

 

Dodatkowa informacja:

pragnę przekazać, że ze względu na niewystarczającą ilość miejsca nie ma możliwości wjazdu samochodami na teren szkoły

Krystyna Jędrzejczyk

Dyrektor ZSTE w Skawinie