telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Zebrania z Rodzicami – wywiadówka śródroczna (wyniki klasyfikacji) – 9/10/11.01.2023r. Harmonogram.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem