telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

ZSTE w Skawinie została zarekomendowana (jako jedna z 18 szkół w Małopolsce – reprezentuje Powiat Krakowski) do udziału w projekcie „#MłodziMałopolanie.EU”.

Jest to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w czasie którego podczas 5 konsultacji ( na platformie  TEAMS) dotyczących postrzegania Funduszy Europejskich w Małopolsce, efektów ich wdrażania, a przede wszystkim oczekiwań młodzieży wobec proponowanych obszarów wsparcia zostaną  wypracowane wnioski przydatne do nowego programu wykorzystania funduszy europejskich w najbliższych latach.

 

Realizowany projekt #MłodziMalopolanie.EU to wzór innowacyjnego podejścia do tematu Funduszy Europejskich, którego nie ma w innych województwach. Z całej Małopolski zostało wybranych 18 szkół ponadpodstawowych reprezentujących różne powiaty.  Reprezentujemy Powiat Krakowski. Naszą szkołę reprezentują Magdalena Żylińska, uczennica kl. 2 ER oraz Szymon Sułdecki z klasy 3 EM pod opieką koordynatora pani wicedyrektor Marty Wojtanowskiej.

Pan Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, pomysłodawca projektu, na pierwszym spotkaniu z uczestnikami projektu podkreślił wagę współpracy z młodzieżą nazywając uczestników  ambasadorami Funduszy Europejskich.

 

Uczestnicy w czasie spotkań mieli możliwość wysłuchania wykładów i prezentacji przybliżającym tematykę funduszy europejskich takich jak:

  1. wykład ,,Komisja Europejska a prawa podstawowe i wartości europejskie” / dr Michał Rynkowski (Komisja Europejska)
  2. prezentacja ,,Fundusze Europejskie w Małopolsce” / Monika Biel – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
  3. spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej ,,Europejski Zielony Ład” / Kasia Balucka Debska (DG CLIMA), Kasia Wolos (DG ENV), Dominik Piotrowski (DG MOVE)
  4. prezentacja ,,Małopolska bardziej przyjazna dla środowiska” / Dawid Przepiórka – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie.
  5. ,,Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości”/ Monika Biel – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie

 

 

Oprócz wykładów uczestnicy projektu mieli do wykonania 2 zadania.

Magda i Szymon  w ramach tych zadań przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą wykorzystania  funduszy unijnych  w Powiecie Krakowskim oraz przeprowadzili sondę uliczną na temat „Ekologia w moim powiecie”.

 

W ramach zadań koordynatora należało przeprowadzić ankietę dotyczącą postrzegania Funduszy Europejskich w Małopolsce  oraz oczekiwanych kierunków rozwoju Małopolski w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 wśród młodzieży. W ankiecie brało udział ponad 60 uczniów reprezentujących trzy szkoły powiatowe: ZSTE w Skawinie, LO w Skawinie oraz LO w Skale).

 

Projekt #MłodziMałopolanie.EU zakończy się spotkaniem podsumowującym w Krakowie w dniu 31 maja 2021, gdzie wszyscy uczestnicy będą mogli się spotkać na żywo. Uczestnicy zwiedzą także wystawę „Historia pieniądza” w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP oraz wystawę WOMAI Kraków Centrum Nauki i Zmysłów. Faktyczne zakończenie projektu i główną nagrodą jest 4 dniowy wyjazd studyjny do Brukseli (planowany termin – ostatni tydzień maja został przeniesiony na jesień), podczas którego odbędą się wizyty w instytucjach unijnych np Parlament Europejski, Komisja Europejska itp).