telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

„Europejskie współistnienie” – współpraca POLSKO-NIEMIECKA

Spotkanie:

Skawina – Wolfenbüttel – 23.01.2023r. – 27.01.2023r.

 

O PROJEKCJE:

Spotkanie z rówieśnikami z innego kraju, poznanie się, wymiana doświadczeń i refleksji oraz podjęcie wspólnych działań, czyli coś innego niż wycieczka szkolna do której przywykli uczniowie. Partycypacja i wspólne działanie to główne założenia wymiany młodzieży, w której udział daje możliwość zdobycia życiowych doświadczeń, często kształtujących dalszą drogę życiową. Udział bierze 15 uczniów klas drugich Technikum.

 

Nabywanie kompetencji międzykulturowych, przełamywanie własnych barier, zerwanie z utartymi wzorcami i stereotypami oraz rozwijanie zdolności językowych, to jedne z wielu korzyści, których nie sposób tutaj wymienić. Nieszablonowa forma pracy, oparta na partycypacji młodzieży w procesie planowania i realizacji programu, pozwala bezpośrednio doświadczyć pracy projektowej opartej na współpracy i braniu odpowiedzialności.

 


 

Program został opracowany i przygotowany przez

Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu PNWM Warszawa.

 


 Opiekunowie grupy:

mgr Maria Menert – Jastrzębska

mgr Andrzej Spyrka

 


 

FOTORELACJA z naszego PROJEKTU – 23 – 27.01.2023r.:

PONIEDZIAŁEK – 23.01.2023r.

 


 

WTOREK – 24.01.2023r.

 


 

Środa – 25.01.2023r.

 


 

Czwartek – 26.01.2023r.


 

PIĄTEK – 27.01.2023r.