telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

„Kurs na Europę – ponadnarodowa mobilność uczniów ZSTE” – nowy projekt dla naszych uczniów – ruszamy do GRECJI – MOBILNOŚĆ – 17.10.2022 – 28.10.2022r.

W dniach 16.10 – 29.10.2022 (w tym 2 dni podróży) odbyło się główne działanie –

mobilność ponadnarodowa 20 uczniów ZSTE, w ramach projektu pt.

„Kurs na Europę – ponadnarodowa mobilność uczniów ZSTE” nr 2021-1-PMU-4014,

który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

 

 

W ramach zrealizowanej we współpracy z grecką szkołą partnerską The General High School of Leptokarya mobilności, program opierał się na zaangażowaniu uczniów i nauczycieli obu szkół, wykorzystując szereg narzędzi, metod i podejść edukacji pozaformalnej, w tym ”Structured Brain Storming”, ”Learning by Doing”, ”Peers Education”, „Experiential Learning” czy też „Intercultural Learning”. Pracując indywidualnie, w polsko-greckich parach lub też w polsko-greckich grupach mieszanych, realizowali warsztaty, dyskusje, zadania terenowe, wykonywali eksperymenty, wchodzili w interakcję z lokalną społecznością, a przede wszystkim – używali cały czas języka angielskiego, przeplatanego językiem greckim oraz polskim, których uczestnicy nawzajem się uczyli. Podstawa programowa była implementowana z naciskiem na praktyczny wymiar szkolenia, wykorzystywane były elementy multimedialne i interaktywne, a uczniowie mieli okazję wdrażać swoje różne pomysły i aktywnie brać udział w dzieleni się wiedzą i doświadczeniem.

 

Osiągnięty został efekt zatarcia się ról na linii nauczyciel-uczeń, a uczniowie uczyli się od siebie nawzajem, robiąc to poprzez wymianę doświadczeń, poglądów i myśli. Zajęcia realizowane były zarówno w szkolnych salach, na otwartym powietrzu na terenie szkoły, jak i w innych miejscach, w których uczniowie mogli wchodzić w interakcję z lokalną społecznością, zdobywając informacje i poznając okolicę. Wszystkie działania stricte merytoryczne, wpisujące się w program i podstawę programową takich przedmiotów jak: historia, wiedza o kulturze, religia, język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia czy biologia, ale też informatyka czy podstawy przedsiębiorczości, zostały uzupełnione działaniami w ramach programu edukacyjno-kulturowego. W jego ramach uczniowie odwiedzili najważniejsze miejsca dla regionu, ale także dla całej Grecji, w tym kompleks skalno-klasztorny Meteory, zatokę Pagasyjską i wyspę Skiathos, miasto Thessaloniki czy też kilka ważnych punktów na mapie Masywu Olimpijskiego. Całości dopełniły elementy ewaluacyjne, refleksyjne oraz certyfikacyjne.

 

Po powrocie, nasi uczniowie i nauczyciele dzielą się swoimi doświadczenia i zdobytą wiedzą. Nabyte i rozwinięte kompetencje, w tym cały szereg kompetencji kluczowych, stanowią jedną z największych wartości i rezultatów projektu i jego głównego działania, które już zaczynają procentować, a w perspektywie długofalowej mają przynieść zarówno samym uczestnikom, szkole i jej społeczności, a także lokalnemu środowisku wiele korzyści. Chodzi tutaj zarówno o rozszerzenie horyzontów i perspektywy postrzegania polskiej i europejskiej rzeczywistości, jak i podniesioną zdolność do wpływania na kreowanie własnego otoczenia społeczno-gospodarczego (tak w kwestii osobistej-prywatnej, szkolnej-edukacyjnej, jak i zawodowej).

 

 

Czekamy na dalsze relacje naszych uczniów, jak i na możliwość zaangażowania w kolejną tego typu inicjatywę o charakterze ponadnarodowym, ponieważ bez wątpienia działania tego typu stanowią istotny impuls i motywację do rozwoju całej szkolnej społeczności ZSTE! ☺

 

 


 

POLSKO – GRECKIE

związki historyczno – kulturowe

PREZENTACJA

no images were found


 

GALERIA – MOBILNOŚĆ