12 276 34 51 (sek/fax)

zste@home.pl

Regulamin rekrutacji dla dorosłych

 

Regulamin rekrutacji – … – ZSTE_regulamin_rekrutacji_LO_zaoczne

 

 


 

LINKI:

  • ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 6/20

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 6/20

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 6/20