telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Regulamin rekrutacji dla dorosłych

 

Regulamin rekrutacji – … – ZSTE_regulamin_rekrutacji_LO_zaoczne

 

 


 

LINKI:

  • ZARZĄDZENIE NR 19/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nowych terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 19/20

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 19/20