telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Szkolna platforma Moodle ……… https://e-nauczanie.zste-skawina.edu.pl

 

Szkolna platforma Moodle ma adres

https://e-nauczanie.zste-skawina.edu.pl

 

🙂

 

Kursy zamieszczają Ci nauczyciele, którzy w ten sposób prowadzą zajęcia (nie wszyscy)