telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Technik Logistyk

TECHNIKUM:

zawód: technik logistyk (branża: spedycyjno – logistyczna – SPL)

 • • 5 – letnie na podbudowie szkoły podstawowej – kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami zawodowymi

 

 • • tytuł zawodowy TECHNIK LOGISTYK absolwent uzyskuje po zdaniu dwóch egzaminów z kwalifikacji (informacja w sekcji KWALIFIKACJE):
 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu

 

 


 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

• K1 – SPL.01. Obsługa magazynów

   (egzamin z kwalifikacji – po II semestrze klasy III)

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
 2. monitorowania poziomu i stanu zapasów;
 3. obsługiwania programów magazynowych;
 4. prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 5. monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.
 6. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 

• K2 – SPL.04. Organizacja transportu

  (egzamin z kwalifikacji – po I semestrze klasy V)

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. planowania procesów transportowych;
 2. organizowania procesów transportowych;
 3. dokumentowania procesów transportowych
 4. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 


 

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika logistyka.
 2. Wyposażenie w wiedzę zawodową teoretyczną i praktyczną. 
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Praktyki zawodowe w firmach wiodący na rynku w branży  spedycyjno – logistycznej.
 5. Staże zawodowe wakacyjne w ramach projektu; Centrum Kompetencji Zawodowych.
 6. Dodatkowe kursy i szkolenia w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.
 7. Udział w stażach / praktykach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ (Grecja).
 8. Udział w projekcie: Małopolska Chmura Edukacyjna

 

PRACA:

Działalność logistyczna jest realizowana w każdym nowocześnie prowadzonym przedsiębiorstwie. Logistycy są niezbędni w policji, wojsku, straży pożarnej oraz we wszystkich jednostkach administracji państwowej. To sprawia, że zawód logistyka  jest coraz bardziej poszukiwany. Na kandydatów, którzy chcą rozpocząć karierę w logistyce czeka wiele różnorodnych stanowisk pracy. Jeżeli wykażą się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie oraz pewność, że dla nich pracy na rynku nie zabraknie.

Absolwenci logistyki mogą podejmować pracę w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych
 • • przedsiębiorstwach handlowych, dystrybucyjnych i usługowych,
 • • przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych,
 • • jednostkach samorządu terytorialnego

Jako technik logistyk możesz pracować na stanowiskach specjalisty:

 • transportu i spedycji,
 • sprzedaży i prognozowania popytu oraz planowania zakupów,
 • planowania produkcji i zapasów oraz gospodarki odpadami,
 • gospodarki materiałowej i transportu wewnętrznego,
 • systemów informatycznych wspomagających logistykę,
 • handlu elektronicznego,
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • pakowania i opakowań.

Po ukończeniu szkoły możesz podjąć studia.

 


 

PRZEDMIOTY:

JĘZYKI OBCE:

 • – język angielski (pierwszy język obcy)
 • – język niemiecki (drugi język obcy)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 • TECHNIKUM – 5-letnie – język angielski, geografia / matematyka (do wyboru)

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • język angielski zawodowy
 • podstawy logistyki
 • organizacja pracy magazynów
 • obsługa klientów i kontrahentów
 • transport w logistyce

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • procesy magazynowe
 • pracownia magazynowa
 • pracownia transportu
 • organizacja procesów transportowych
 • praktyka zawodowa (w firmach logistycznych) realizowana w wymiarze  8 tygodni (280g) w trakcie nauki.